23.6.06

Eg vil synga ein liten song om koffor eg bloggar sånn som eg gjer*


bloggekurs vert eg inspirert til å skriva litt om nett dette. Eg byrja med denne bloggen i 2001 fordi eg ikkje var so flink til å gå på skogstur det året eg budde heima og jobba på fusa ungdomsskule. So eg leika på internett i staden for. Då kjende eg Sjur, og brukte mykje tid på msn med han, og hans kompis Nils. Dei hadde bloggar. Eg fekk blogg.

Det var kjekt å skriva, so eg fortsette. Det har vore ganske sporadisk gjennom åra – og det er nok ikkje til å stikka under ein liten krakk ein gong at det blir mest skriving i eksamenstid, oppgåveskrivetid eller når eg er i Fusa i ferietid.

Eg skriv når eg har noko det er kjekt å skriva, eller eg får vyer eller eg får anda over meg. Det har blitt mest småpludring, mest sjølvsentreret og noko festleg som eg finn og som nokon fortener å sjå eller få vite om at finst.

Eg skriv for dei som har lyst å lese og for dei eg har blitt kjend med gjennom blogging, men kanskje mest for dei eg kjenner som bur andre stader enn meg og som likar å sjå kva eg gjer på og tenkjer på i blant. Enkelt og greit. Kvifor les du dette?

* Fritt etter Vamp, som speler utekonsert i kveld. Nynorske Festspel er stor stas!

Ingen kommentarer: