14.6.06

Dei tilsette på Hellemyra bufellesskap har ikkje gått i ferie enno, og det tyder berre ein ting: At eg har ferie. Ordentleg ferie, ikkje arbeidsferie. I dag har eg funne ut at det tek omlag to timar (på magen i sola) å lese ut ei bok frå serien "Sagaen om Isfolket". Ikkje rart eg i si tid (som var 1998) las ut 47 bøker på 3 månader, det var jo den tida eg pendla Bergen-Fusa med buss kvar helg!

Det har kome etterlysing i kommentarar om bilete frå den gongen eg song med den krinskjende populærmusikkgruppa PAPP. Det er no forsøkt ordna. To bilete frå festen: syngebilete og klyngebilete. Eit minne får ei tid då sola ikkje hadde fått leika seg so myke på huda vår som no.

Det kjem når eg har tid og tol til å venta på at blogger vil samarbeida.

Ha meg orsaka, det er framleis sol og eg har ei isfolkbok til å lesa. HAHAHAHA.

Ingen kommentarer: