10.9.08

Eg blir forbanna når nrk radio sporar ein diskusjon så grundig av som i dag. Ein i utgongspunktet viktig debatt om etikk, moral og dialog blir til ordkløyveri og forsøk på å få statsministeren til å trakka over streken og dra samanlikninga mellom noverande norsk parti og nyare historisk fascisme for langt slik at dei verkeleg får feitt kjøt på desse idiotiske beina sine.

7.9.08

I går skreiv eg eit brev. I dag har eg gått og venta på svar, sjølv om brevet ligg på kjøkenbordet. Eg har ikkje skrive adresse på det ein gong, og likevel ventar eg på svar allereie. Det er internett sin feil, tenkjer eg.

6.9.08

Nokre gongar skjer det so mykje at det ikkje blir blogging av det. Det blir stort sett blogging når det ikkje skjer noko særskild. Og det gjer det ikkje no.

Det var kult å vere nattevakt når TV2 synte Twin Peaks, men no er det ingenting på TV som er spanande. Svolten er eg og.