27.11.06

Ja, då er tida komen for å bringe fasiten fram i lyset på den store, subjektive litteratur-tevlinga! Eg byrjer med det siste spørsmålet, nummer 7. Dr. H svarer at det er han sjølv som har drepe kursiv, og det kan kanskje vera, men det var ikkje han eg tenkte på. Den mest irriterande kursiv-bruken eg har lese i heile mitt liv er nemleg: Dæn Brawn. (eg skriv det slik for å unngå å gooogling, den nye folkesporten(

1. Kven treng kjærleik? Oooooo kven treng kjæ-ærleik?
Her har dr. H heilt rett. Det er Maria, nærare bestemt Maria Magdalena. Og boka: Få meg på for f av Olaug Nilssen.

2. Død, kvar er brodden din?
Åja, der er den. (Den rolege gule hunden med brillene, Eva Jensen) Det kan hende Maria har rett her, og at det står i bibelen og, men det har ikkje eg lese i alle fall.

3. Kva gjer småfuglane i skogen i staden for å synga når du nettopp har drepe leikekameraten din?
Dei hveser. (Skråninga, Carl Frode Tiller)

4. Skyt Helene seg, der på gata utafor kafeen?
(SPOILERALARM!) Nei, ho stikk pistolen i munnen og trekk av, men det skjer ingenting. (Knutar, Gunhild Øyehaug)

5. Kva finst i det ytste mørke?
Her har dr. H sjølvsagt heilt rett! Ein stengd kiosk, med huntonittplater foran vindauga. (Mord i skilpaddekafeen, Ragnar Hovland)

6. Kva døydde Sara av 20. juli 1997?
Spiseforstyrrelsar. Stakkar Sara! (Store stygge dikt, Ruth Lillegraven) Feil, dr H!

Eg tek atterhald for alt som kanskje har endra seg litt i hukommelsen min. Eg har nemleg ikkje sjekka so veldig nøye at eg hugsar alt rett. Men eg tek ingen kritikk, eg sa det kom frå hovudet mitt.

21.11.06

TEVLING

Dette er ein quiz med spørsmål frå mine favorittbøker. Det er ikkje vanskeleg i det heile om du er inni hovudet mitt, men kanskje litt vanskeleg om du ikkje er det.

1. Kven treng kjærleik? Oooooo kven treng kjæ-ærleik?
2. Død, kvar er brodden din?
3. Kva gjer småfuglane i skogen i staden for å synga når du nettopp har drepe leikekameraten din?
4. Skyt Helene seg, der på gata utafor kafeen?
5. Kva finst i det ytste mørke?
6. Kva døydde Sara av 20. juli 1997?

Og til sist, eit spørsmål frå ei bok eg ikkje tykkjer er noko særskild god, men som er ganske spanande og drivande likevel.
7. Kven drap kursiv?

Heider og ære til den som klarer det. Ho eller han har god smak i bøker.

7.11.06

I kveld er det premiere! Då er det kjekt å få omtale i Adresseavisa. Det skal bli fint, eg tykkjer det er ei fabelakit forestilling me har fått til, sjølv om innsatsen min har blitt ein del prega av mange jarn i elden og nedsatt almenntilstand. Seinare blir det sjølvsagt premierefest. Me har operert med eit straffesystem i produksjonen, der ein får kryss kvar gong ein kjem for seint, mobilen ringer med lyd eller skodespelarane kjem ut av teksten. Etter eit visst tal kryss må ein kjøpe ei flaske champagne til premierefesten. Det blir ein del champagne. (Det blir nok nedsatt almenntilstand i morgon og.)

Kom på forestillinga! Det blir servert te og bollar. Dersom du ikkje er typen som likar teater lover eg at du ikkje kjem til å keie deg uansett. (Det varer eit kvarter).

(Bestill billett på sit-billett@samfundet.no.)

5.11.06

Korleis klarar forfattarane å tenkja sakte nok til å skriva ned alt dei tenker, alle dei gode ideane og dei beste formuleringane? Kor mykje fableaktig litteratur har gått tapt for dårleg hukommelse eller konsentrasjon?