27.11.06

Ja, då er tida komen for å bringe fasiten fram i lyset på den store, subjektive litteratur-tevlinga! Eg byrjer med det siste spørsmålet, nummer 7. Dr. H svarer at det er han sjølv som har drepe kursiv, og det kan kanskje vera, men det var ikkje han eg tenkte på. Den mest irriterande kursiv-bruken eg har lese i heile mitt liv er nemleg: Dæn Brawn. (eg skriv det slik for å unngå å gooogling, den nye folkesporten(

1. Kven treng kjærleik? Oooooo kven treng kjæ-ærleik?
Her har dr. H heilt rett. Det er Maria, nærare bestemt Maria Magdalena. Og boka: Få meg på for f av Olaug Nilssen.

2. Død, kvar er brodden din?
Åja, der er den. (Den rolege gule hunden med brillene, Eva Jensen) Det kan hende Maria har rett her, og at det står i bibelen og, men det har ikkje eg lese i alle fall.

3. Kva gjer småfuglane i skogen i staden for å synga når du nettopp har drepe leikekameraten din?
Dei hveser. (Skråninga, Carl Frode Tiller)

4. Skyt Helene seg, der på gata utafor kafeen?
(SPOILERALARM!) Nei, ho stikk pistolen i munnen og trekk av, men det skjer ingenting. (Knutar, Gunhild Øyehaug)

5. Kva finst i det ytste mørke?
Her har dr. H sjølvsagt heilt rett! Ein stengd kiosk, med huntonittplater foran vindauga. (Mord i skilpaddekafeen, Ragnar Hovland)

6. Kva døydde Sara av 20. juli 1997?
Spiseforstyrrelsar. Stakkar Sara! (Store stygge dikt, Ruth Lillegraven) Feil, dr H!

Eg tek atterhald for alt som kanskje har endra seg litt i hukommelsen min. Eg har nemleg ikkje sjekka so veldig nøye at eg hugsar alt rett. Men eg tek ingen kritikk, eg sa det kom frå hovudet mitt.

Ingen kommentarer: