5.8.08

Intervju med Magnus i Trønderbladet på laurdag! Bra at pressedekninga har byrja ta seg opp.
I morgon blir det sak i Gaula og, med telefonintervju av Ragnar Hovland og fine ord om festivalen.

Kanskje tenkjer du med deg sjølv: "Kva er det ho masar om no igjen, det er jo så mange festivalar!" Og i so fall har du heilt rett. Men eg vil likevel, upartisk men sannferdig, sei at Fjøsfestivalen har noko ved seg. For det fyrste fordi det er i eit fjøs, unikt nok. Og dimed er atmosfæra fabelaktig i seg sjølv. Men for det andre og viktigaste: Fordi programmet er breidt men bra, med band som truleg aldri før har og aldri seinare vil stå på same scene att. Og med eit publikum som er ope for det meste. Berre SJEKK DET PROGRAMMET.
Og kom.