13.8.12

"På Mikas egen planet lærer de å bukke når noen stiller gode spørsmål, men


aldri for et svar. -Du skal aldri bøye deg for et svar, sier Mika...Et svar er alltid

det stykket av veien som ligger bak deg. Det er bare spørsmålet som kan peke

videre." (Fra Hallo - Er det noen her? av Jostein Gaarder)

20.2.12