21.11.06

TEVLING

Dette er ein quiz med spørsmål frå mine favorittbøker. Det er ikkje vanskeleg i det heile om du er inni hovudet mitt, men kanskje litt vanskeleg om du ikkje er det.

1. Kven treng kjærleik? Oooooo kven treng kjæ-ærleik?
2. Død, kvar er brodden din?
3. Kva gjer småfuglane i skogen i staden for å synga når du nettopp har drepe leikekameraten din?
4. Skyt Helene seg, der på gata utafor kafeen?
5. Kva finst i det ytste mørke?
6. Kva døydde Sara av 20. juli 1997?

Og til sist, eit spørsmål frå ei bok eg ikkje tykkjer er noko særskild god, men som er ganske spanande og drivande likevel.
7. Kven drap kursiv?

Heider og ære til den som klarer det. Ho eller han har god smak i bøker.

Ingen kommentarer: