6.9.08

Nokre gongar skjer det so mykje at det ikkje blir blogging av det. Det blir stort sett blogging når det ikkje skjer noko særskild. Og det gjer det ikkje no.

Det var kult å vere nattevakt når TV2 synte Twin Peaks, men no er det ingenting på TV som er spanande. Svolten er eg og.

Ingen kommentarer: