2.12.05

Vakne. Frukost. Drikka kaffi og høyra på Belle & Sebastian medan flikker på dei siste dårlege setningane på øvinga som ikkje kunne leverast i natt, då nettet takka for seg.

Gå ut. Gå til nærmaste UNI-bygg, finna trådlaust nett og levera øvinga. Gå forbi Samfundet der danseidol skal ha audition. Kvifor på Samfundet? Dersom nokon frå media eller noko spurde ville eg svara at det berre er triveleg å låne ut Huset vårt når me ikkje bruker det sjølv (nedsylta i eksamen som me er alle mann alle). Køen gjekk frå hovudinngongen til busstoppet. Gjennomsnittsalderen såg ut til å vere ca 16.

Uni. Eit kompendium i elektronisk form. Meir kaffi. Pause med graut. Le av tusen meter lange eposttrådar på tullelista til nokre Samfundetfolk. Skriva e-brev til gamle vener. Lesa litt i mellom. Kulturforståelse. Kva korridoren tyder for sosiale strukturar. Kvifor ekstasen er viktigare enn askesen i Brasil.

Eksamen er i morgon.

Ingen kommentarer: