2.6.04

Lillehjerne, lillehjerne
kor er du?

Her er eg, her er eg
Goddag goddag goddag.

Ingen kommentarer: