10.6.04

Dette får meg til å skrive:

Ja, det var ein god i ide. Lat oss klandre ALLE tyskarar, særleg dei som er fødde etter 1945. Lat dei ALDRI gløyme kva DEI har vore skuldige i. Lat oss binde dei fast og spytte på dei medan me roper kor glade me er for at ME vann, at MOTSTANDEN nytta, at KRIGEN ER OVER og OKKUPASJONSMAKTA fall. ME KLARTE DET.

Kvifor stoppe med det? Når me er i gong med å feire rettferda: Lat oss skalpera alle amerikanarar for det dei har gjort mot indianarar. Og lat oss brenne engelskmenn på bål for herjingane deira i India. Lat oss ikkje minst sterilisere, kastrere og banke oss sjølv, nordmennene for samane si hemn. Lat oss ta spanjolane for oksane, nordmenn ein gong til for kvalane og franskmenn for sneglane. Drep palestinarar for jødar og jødar for palestinarar. Ta Bin Laden for Bush, ta Bush for hundre tusen ihelsvoltne afganske born. Ta Kinesiske menn for kinesiske jenteborn. Ta brasilianske bønder for regnskogen. Ta alle med atombomber. TA dei.
Men tyskarane fyrst.

Ingen kommentarer: