22.12.02


Dette biletet er teke på torgallmenningen den dagen ein verkeleg kunne få eit inntrykk av korleis Mr. Nesse(til venstre) kjem til å vera som gamling. Skjelvande, mysande og lettare mentalt redusert. Hevrøy(til høgre) var i litt betre fysisk stand, han klarte i alle fall å halde kaffekoppen med berre ei hand. Dette var, so vidt eg hugsar, dagen etter ein kveld der Sjur stal ein stol, Nils vart av den grunn stengd ute frå kvarteret, og det var umogleg å oppdrive kameraten deira(sist sett kravlande i ein grøftekant).

Barnet i bakgrunnen har eg ikkje noko kjennskap til.

Ingen kommentarer: