19.9.06

Eg skjønar at tevlinga ikkje slo heilt an. Var den kjip og keisam? Eller har ingen lest den? Ingen har svara i alle fall. Sidan ingen prøvde ein gong reknar eg med at de ikkje er intereserte, so de får ikkje svaret av meg heller.

Eg er på nattevakt att, men dette er den nest siste. So pakkar Tak Over Hodet saman for denne gong. Neste år er det på att, med nye studentar på dei same gamle madrassene. Kjem eg til å vere her då? I byen, eller på Tak Over Hodet? Time will show.

I same huset som det er TOH er det ein barnehage. Halv åtte byrjer ungane å strøyme på, og nokre av dei grin og grin når dei må skiljast av med foreldra sine. Kva er det med dei? Trur dei at foreldra ikkje kjem og hentar dei? Kvar dag elles men ikkje i dag? Ungar er bra teite. Eg er glad eg ikkje er 5. Deilig å sleppe ansvar, men stress med alle dei irrasjonelle sorgene.

Ingen kommentarer: