7.5.04

Det er ein god dag. Det er og dagen d? eg bada i sj?en for fyrste gong i
?r. Eg skal ikkje late som noko anna: det var beinkaldt.
For ? vera n?yaktig, ca 10`C, i f?lgje det ganske fancy og s?rs
n?yaktige vasstermometeret te far.

Etter at det slutta ? regne har innhaldet i dagane mine kome seg stort.
I g?r til d?mes, gjekk eg til skogs. Eg gjekk opp til bankfurua, eit
svera tre ein halvtimes gange opp i skauen her. Eg hadde vel tenkt ? g?
eit stykke te, men so s?g eg ei furu eg heller ville klatra i, so
gjorde eg da. og sat fem meter over bakken, skoda utover fjorden og
h?yrde p? walkman.

Ingen kommentarer: