3.5.04


Alt er sant! Alt er bløff!

Marit Eikemo i BT, 21.09.03


"Kven er det som meiner alvor - og kven er ein bløff? I månadsskiftet var eg så heldig å vere til stade under eit statsbesøk. Eg var i Os då ordførar Terje Søviknes tok i mot visekongen av Fusa. Det var eit flott syn. Kunstnaren Morten Holmefjord har oppretta Fusa som eige kongedøme og set seg sjølv inn i rolla som visekonge. Han var strålande i all pompen og prakten sin då han gjekk i hemmelege forhandlingar med Søviknes om nokre landområder Fusa mista til Os for 40 år sidan. Etter forhandlingane sa kongen mellom anna dette:

«Kven imiterer kven? Kven blir ramma av latteren? Kven er det gåseauga stirar på frå skuggane?».

I bakgrunnen brann ein trehest. Og Ragnar Hovland, som i litteraturen har gitt Fusa eit eige symfoniorkester, mumla noko slikt som at «Ja, ja. Kva skal ein fylle livet sitt med etter dette?». "

Ingen kommentarer: