30.4.03

To ting:

1 Lenge har eg ikkje skjøna kvifor eg får mange treff på ordet "muliebrity" eller noko slikt, men no syner det seg at Jørgen linkar til meg under det ordet! Men kva i alledagar tyder det? (svaret finn du her)

2 Til venstre i skjermbildet du ser på no har eg lenkene mine i alfabetisk rekkefylgje. Det kan hende ingen har tenkt på det før, eg har iallefall ikkje merka noko, men Rockette er hamna på ein rimmeleg dysklektisk stad i den alfabetiske lista.

Ingen kommentarer: