2.1.03

Å høyre band spele songar som ikkje er deira eigen får fram musikalsk eigenart på ein storarta måte. Motorpsycho som speler "California Dreaming", til dømes, eller "I cant forget", opprinneleg av Leonard Cohen spela av The Pixies. Det fins fleire framdragande døme.

Ingen kommentarer: