27.5.09

Den fyrste hausten eg budde i Trondheim og hadde eksamen ringte eg heim og var litt uroleg. Då kunne han far koma med nokre trøystande ord som eg gøymde i hjarta og sidan tek fram kvar gong eg har bruk for litt trøyst:


Gaor da, so gaor da. Og gaor da `kje, so gaor da og.

Det er kvelden før siste skriftlege eksamen i denne omgong. Ein praktisk eksamen, til saman 5 mappebidrag fordelt på 3 fag og 3 skriftlege eksamenar vil då vere overstått klokka 13. Eg kjem til å trenga ein klem!

I tillegg til dei gode orda frå far har eg også detta til trøyst: Nye knoppar på gardeniaen. Biletet er av førre knopp. Den sprang ut og blomstra av, men no kjem det nye. Og dagens røvarkjøp: 4 Indiana Jones-filmar + ein krystall hovudskalle for tilsaman 178 kroner.

PS. Eg skal snart legga ut biletet og.

Ingen kommentarer: