13.2.06

"særlig slike som uforskyldt er kommet i nød eller er blitt vanskelig stillet, eller som i yngre dager har sett bedre dager, men ved alderdom har tapt sin arbeidsevne eller på annen måte er vanskelig stillet."

Kven sa det var lett å skaffe seg pengar?

Ingen kommentarer: