6.12.03

Eg fniser jo då, ganske mykje, når eg går gjennom eksamenslokalet med eitt - 1- ark i omslagsarket, og det arket berre har ei fin teikning på seg. Fin, ja , men likevel: ei TEIKNING.

Men eg er ikkje trist, ikkje sint, ikkje oppgjeven, ikkje demotivert - eg fniser.


Knis.
Knis.


UND SONST: Linjeforeninga har fått HEIMESIDE. Om ikkje DEN er ei estetisk oppleving og lesefryd, so veit ikkje eg.

Ingen kommentarer: