12.9.03

Realfagbygget, Gløshaugen, NTNU. Tidlegare kjend som NTH, NorgesTekniskeHøgskule. Der er eg no. Og på tavla står det:

LITTERATUR
LITERATURE
LITERATUR

Dersom nokon er i Trondheim den 25.september klokka 19.00, og dersom denne nokon likar litteratur/literature/literatur, so kom på Posepilten. Dit kjem Frode Grytten for å lese høgt og svare på spørsmål.

Dersom nokon er i Trondheim i kveld, og likar musikk, bzw. elektrodjmusikk, kom til Dali, høyr på DJ FUSA.

Ingen kommentarer: