11.6.03

Djises! Eg har ikkje vore p? denna bl?garen sidan det s?g ut som f?r. Og no er alt nytt, og difor kan eg ikkje laga den nye linken til Janey sin nye heim. Sorry Mac!
Dessutan har det dukka opp nokre jenter p? www.skoddeheimen.no. Dei heiter tilogmed Nilssen, og eg lurer meg gr?n p? om dei er i slekt med Olaug, eller om dei har lese boka. Og i so fall - lika dei den?

Livet i Eikelandsosen er som alltid f?r. Med eitt unntak: "Buo", eller "Tobbens kro" om du vil, har igjen endra eigar, namn, og denne gongen og konsept. Oi, so stolt eg kan skrive: Eikelandsosen har f?tt pub; "Sj?huset". Der skal det verta saker! ?l skal visst heller ikkje vera avskrekkjande dyrt, etter ordet ?t dei som allereie har vore der. Vidare utdjuping n?r fyrstehandskjennskap til nyapuben kjem meg til hende.

Ingen kommentarer: