10.2.03

Eg er so lei av at det ikkje står noko nytt på denne sida.
Ei senebetent kjensle som stikk til i høgre underarm kvar gong eg trykkjer ned ein tast gjer meg ikkje særleg nøgd.
Eg gidd ikkje skrive meir.

Ingen kommentarer: