13.4.07

Marthe-Julie var også heime i påska, og i bloggen sin skriv ho om dei typiske spørsmåla som alltid kjem att. Eg veit akkurat kva ho snakkar om, eg få nett dei same spørsmåla, og nokre ekstra. Tillegget til MJ si liste:

- Du held deg i Trondheim enno, ja? Du har vel ikkje byrja å snakka trøndersk enno?
- Ja, du finn deg vel ein trønder og blir der oppe, eller?
- Kva drive du med no då? (etterfulgt av:
- Ka ska du bruka da te då? (dersom eg har snakka sant, eller ikkje noko dersom eg har løge og sagt at eg har byrja på "sykepleien" eller noko.)

Ingen kommentarer: