24.3.05

Det må skrivast: eg stilte att. Og vart vald. Dette er spanande av ei anna verd, det kjem til å bli litt av eit år!
Kvar dag og natt tenkjer eg på dette, men eg slapper av og. Eg skriv førebuingsdokument. Og so dreg eg på fest.

Eg er jo i Fusa, må vite! For ein deilig stad. Det går ei kråke over bakken til visekongen. Visekongen lagar kaffi. På laurdag laga han vintergalla, det var fantastisk.

Ingen kommentarer: