12.1.05

Studentenes Fredspris vert delt ut annakvart år under den internasjonale studentfestivalen i Trondheim. I år går prisen til Asociacion Colombiana de Estudiantes Universitarios frå Colombia. Dei får prisen for den langvarige ikkje-valdelege kampen for eit demokratisk og rettvist Colombia.

Tidlegare vinnarar er blant andre Zinasu frå Zimbabwe og den nyleg frigjevne Min Ko Naing frå Burma. Som Thorvald Stoltenberg sa, so tyder ikkje desse prisane at det blir fred i Zimbabwe, Burma eller Colombia. Men å vinna denne prisen i Noreg tyder taletid i norske medier, eit mikrofonstativ der ein kan få sett søkelys på konflikter og problemer som elles er gløymd.

Ingen kommentarer: