26.12.04

Konrads Kalasklister fästar obönhörligt!

Med atterhald om korleis "ubønnhørlig" stavast på svensk. Eg veit ikkje korleis det stavast på nynorsk ein gong, heller ikkje om "stavast" er særleg rett. Det er ei skam. Heile kroppen inkl. hovudet er altfor mett og full av brente mandlar, sjokolade og annan mat. Det er laks til middag, det kjem ikkje til å etast so mykje av denne kroppen som skriv her i dag.

Takk for alle julegåver. Eg høyrer på den eine no, det er Le Tigre. Medan eg venta på at datamaskina skulle samarbeide (fira forsøk) las eg ei anna julegåve: Knutar. Som den observante lesar vil merke seg var det nett dei eg ynskte meg. Det var ikkje noko slumphende. (som det heiter i Tordivelen flyg i skyminga). "Slik er det visst å verte vaksen." Eg blir glad av at Le Tigre covrar (haha, det er jaffal ikkje god nynorsk) I`m so excited! Det er pub i samfunnshuset i kveld. Eg er so spent at eg berre ikkje kan skjula da.

No har eg vore ute og aka. Eg tok mykje fuktigheitskrem i ansiktet, det hjalp veldig. Hud er elles ganske tørt, raudt og skrukkete om vinteren. Eg hadde på meg kjeledress. Kjele? Varmt som i ein kjele, er det det som er greia?

Ingen kommentarer: