10.10.04

Eg kjøpte boka. Den synte seg å vera veldig god og relevant uansett dei nemnde sidene. Ei bok ein kan ha, som ein kan sjå på som ei investering.

Sundagkveld, sundagkveld. Eg har skrive referat frå kulturstyremøte(ISFiT). Eg elskar å skrive referat! Det er kjempekjekt og eg kan berre koma på nokre få ting som er kjekkare ein kveld som denne. Det vart ein god dag, sjølv om det kjendes ut som den like godt kunne blitt dårleg då eg vakna i to-tida.

I "skriv melding"-feltet på telefonen min stod ei melding eg har skrive i einellerannan liten time. Eg vonar eg ikkje sendte den meldinga, det ville vore særs tåpeleg. Tidsfilter på mobilen. Det skulle ein hatt.


Ingen kommentarer: