11.8.04

Rock og likestilling? Eg tykkjer dette er ei herleg setning: "Norsk rock domineres av menn. Bildet er imidlertid i ferd med å endre seg. " Musikk og politikk. Med austlandsk uttale: trykk på fyste staving. Je.

Dette kontoret er so varmt at det tek livet av meg. AAAA. Eg let spørsmålet om kva som eigentleg hendte med tanna mi stå ope litt til, det er so kjekt når folk gjettar.

SJÅ kva SIT skal gjera i haust! Spela A Clocwork Orange! Djeezes, da blir so bra, da!

Ingen kommentarer: