14.8.03

Det er frustrerande, f r u s t r e r a n d e, FRUSTRERANDE at universitetspostverket ikkje verkar som det skal. Eg har ikkje fått lese elektrobrev på MINST tre dagar.

Det var kaldt, k a l d t, KALDT i kyrkja i dag, det var keisamt, k e i s a m t, KEISAMT i kyrkja i går. Det er fint, f i n t, FINT at eg snart skal til Oslo og vere med gode vener, og det er supert, s u p e r t, SUPERT at eg skal til Trondheim att neste onsdag.

Ser de det, alle kjende i Bartestaden? Eg kjem attende! Opne glasa og rop det ut: HO KJEM! HO KJEM! Syng det ut i den hallande sommaren. Og kjøp øl.

Ingen kommentarer: